Den første skal bli den siste

Dagens fortellingstekst på denne dagen i kirkeåret som kalles “Vingårdssøndagen” er fra Matteus 20: For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården.Ved den tredje time […]