Hvordan ser kjærlighet ut?

Johannes skriver: Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» (Johannes 13:35 BM11) Det er meningen at kristne skal være kjærlige, og faktisk vise kjærlighet. Kjærlighet ser ut som de første åtte budene, men slik ser ikke vi ut. Gud gir oss to ekstra, for å sørge […]