Kategorier
Andre saker og ting

Gud eksisterer! 4/6

All instruering, all undervisning, all trening kommer med en hensikt. Noen som skriver en bruksanvisning gjør det med en hensikt og med en grunn.
Visste du at i hver eneste celle i kroppen vår eksisterer det en svært detaljert instruksjonskode, omtrent som en lite dataprogram?

Som du kanskje vet, er et dataprogram bestående av ettall og nuller, som dette: 110010101011000. Måten de er satt opp på forteller dataprogrammet hva det skal gjøre. DNA-koden i hver eneste av cellene våre er svært lik. Den består av fire kjemikalier som forskere har forkortet til A, T, G og C. Disse er ordnet i den menneskelige cellen slik som dette: CGTGTGACTCGCTCCTGAT (og så videre). Det er tre milliarder av disse bokstavene i hver celle i et menneske!

Akkurat som du kan programmere telefonen din til å pipe for spesifikke årsaker, instruerer DNAet cellen. DNA er et tre-milliarder-bokstavers program som instruerer cellen til å handle på en bestemt måte. Det er en full instruksjonsmanual.

Hvorfor er dette så fantastisk? Man må spørre seg selv…. hvordan endte dette informasjonsprogrammet opp i hver eneste menneskelig celle? Dette er ikke bare kjemikalier. Dette er kjemikalier som instruerer, som koder på en svært detaljert måte hvordan personens kropp skal utvikle seg.

Naturligvis er biologiske årsaker fullstendig mangelfull som en forklaring når programmert informasjon er involvert. Du kan ikke finne presis informasjon som dette, en full instruks for hele cellens liv, uten at noen konstruerte den.