Nyttårsforsetter v2.0

For snart to år siden skrev jeg et innlegg som het “Nyttårsforsetter” der jeg sa at jeg ikke hadde noen nyttårsforsetter. Jeg vil også påstå at de fleste nyttårsforsetter kan deles inn i tre “kategorier”: – Forsetter som gjør meg selv bedre – Forsetter som gjør at jeg får mer – Forsetter som gjør at […]