Kategorier
Andakt

Jesus kommer gjennom stormen

Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.» Han fortalte dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle andre trær! Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.» (Lukas 21:25-36 BM11)

Jesus forbereder oss på at det kommer til å bli et voldsomt uvær før han kommer igjen. Himmelens krefter skal rokkes. Det betyr at strukturene som holder skaperverket sammen, kommer til å bli ristet, snudd opp ned, og tøyd. Havet kommer til å koke. Det kommer til å bli et slikt vær at folk blir redde. De vil bli slått av redsel over alt det fryktelige som kommer over verden.

Men når det skjer, skal dere løfte hodet. Dere skal ikke være redde. Det er jeg som kommer gjennom stormen, sier Jesus.
Jeg kommer for å berge dere.

Du kommer til å bli redd. Jeg kommer til å bli redd. Men vi skal huske på det Jesus har sagt: Dere skal ikke være redde. Løft hodet! Det er jeg som kommer.
Det var akkurat som den gangen disiplene rodde over Genesaretsjøen. Plutselig kom Jesus på bølgene. De ble livredde fordi de trodde det var et spøkelse. Sånn blir det kanskje med oss også. Vi kommer til å bli livredde. Vi føler oss så svake. Men så kommer Jesus, og han sier: Frykt ikke, det er meg.

Sånn blir det på den dagen. Derfor sier han fra på forhånd om alle de forferdelige tingene som kommer til å skje, slik at vi kan være forberedt på hva som kommer. Det ser fælt ut, men det er en god ting. Det er som når treet i hagen skyter skudd om våren. Det er like før det blir sommer! Det er like før frelseren kommer, og vi kan være glade!
Det er det beste som kan skje! Slik vil Jesus lære oss til å tenke om den dagen vi kaller dommedag. Da blir det slutt på menneskenes stolthet, selvsikkerhet og synd. Det blir angst og redsel, og alt faller i grus. Det er et godt tegn, for det betyr at Jesus kommer. Det er slik Jesus lærer oss å tenke.

La alle andre senke hodet og krype i skjul. Dere skal rette dere opp og løfte hodet. Det er jeg som kommer.
Slik lærer Jesus oss å møte dommedag. Det skal være stor glede innerst inne i oss. Selv om kroppen vår skjelver – vi klarer ikke la være, så er det en stor glede innerst inne i oss. Det er Jesus som kommer!

Det ser fælt ut, men det er noe godt som skjer. For gjennom stormen som kommer, roper Jesus at vi ikke skal være redde. Han kan ikke komme på noen annen måte, for veldige murer står imot han. Verden har bygd store murer for å holde han ute. Men når han kommer, må alle disse murene ramle ned. Menneskenes stolthet og selvsikkerhet må bryte sammen. Det kan ikke skje på noen annen måte.
Men det er Jesus som kommer. Det er noe godt som skjer. Derfor kan vi være glade.

Kristne er nødt til å forsøke å lære dette slik at vi ikke mister troen når dette begynner å skje. Jesus har sagt det på forhånd. Han vet at noen kristne kommer til å møte dette. Det kan godt komme til å bli oss. Det har gått mange generasjoner med kristne i graven som aldri fikk oppleve det. Det er ille å måtte slippe alt, ikke ha kontroll med noen ting lenger, bare synke i mørke. Hvis vi ikke hadde Jesus, hadde vi hatt all grunn til å være fortvilt!
Det er mange av de som tror på Jesus som har begynt å rope «Jesus kom, kom snart! Vi holder ikke ut dette!».

Det er kanskje det Jesus har ventet på. At vi kristne skal begynne å rope på han. «Nå må du komme Jesus! Du må komme og rydde opp. Det er fælt i verden , og vi har det vondt!»

Og Jesus sier: Jeg kommer. Men da må dere være forberedt på at det kommer til å skje ganske voldsomme ting. Når jeg kommer, vil det bli et veldig stormvær, og da blir alle stolte mennesker på jord vettskremte. Men bare hold ut. Jeg kommer snart!

Ja vel, han kommer snart. Vi skal holde ut. Vi skal ikke gi oss. Vi skal stå fast på Gud ord og vitne om at det er Jesus, Herren. Han kom, og han kommer igjen nå.

Vi skal ikke gi etter når verden sier: «Det er ikke sikkert det er sant det som står i Bibelen. Det går sikkert an å lese på en helt annen måte enn det som står i Bibelen og i budene. Det andre har sagt kan være like rett.»
Vi skal holde fast på det Jesus har sagt. Vi skal holde det frem for verden, for det er sannheten. Vi skal ikke la oss skremme, og vi skal ikke gi opp. Vi skal holde ut til Jesus kommer. Han kommer snart! Hold ut!
Den som holder ut til enden, skal bli frelst. Det er et av løftene Jesus har gitt oss.

Det er dette som er vår oppgave nå, når det blir vanskelig å være kristen. Det ser ut som at verden rundt oss blir sterkere og tøffere, og det blir vanskeligere å tro på Jesus. Men vi har fått løftet om at dersom vi holder ut, skal vi bli frelst.
Og da skal vi ikke trenge å være redd for den store dagen da Jesus kommer!
For også for oss kristne er teksten om Jesus gjenkomst, dommedag, stor og skremmende. Selv om det er skummelt, og vi kjenner skuta rulle under føttene våre, så er det som om Jesus kommer gående mot oss på vannet for å redde oss. Vi skal få løfte hodet og være glade når alle disse tegnene begynner å gå i oppfyllelse. Tegnene om sol og måne og stjerner og himmelens krefter som blir rokket, og hav og brenninger bruser og menneskene blir livredde og fryktelige ting skjer. For Jesus er her. Sommeren er her. Det er Jesus som kommer!

Alle de vante tingene ramler sammen. Men hold fast på Guds ord. For Jesus sier: Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri i evighet forgå.

Når du holder fast i ordene, holder Jesus deg.